sipariş ver

KURUMSAL

Anlaşmalı Matbaa

Maliye Anlaşmalı Matbaa Nedir ?
 
Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Adisyon Tipi Perakende Satış fişi vbz. resmi evrakların basımı, ve çoğaltılmasına maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalara Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar denir.
 
Maliye, Matbaa ile anlaşma yapması ve resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan matbaa’nın makina teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber matbaalar'dan belli bir miktarda teminat mektubu, ya da nakit para blokesi alır.
 
Basımını yaptığımız maliye anlaşmalı İşler:
 
Not: Aşağıda belirtilen işlerin baskısı Ankara Vergi Dairelerine bağlı firmalar için geçerlidir. Bartın ili dışından bu işleri bastırmak isteyen mükelleflerin vergi dairelerinden alacakları özel bir izinle ancak kendi bulundukları il sınırları dışında maliye anlaşmalı evrakların basımını gerçekleştirebilirler.
Maliye anlaşmalı fatura baskısı
Maliye anlaşmalı sevk irsaliyesi baskısı
Maliye anlaşmalı irsaliyeli faturabaskısı
Maliye anlaşmalı adisyon baskısıbaskısı
Maliye anlaşmalı taşıma irsaliyesi baskısı
Maliye anlaşmalı gider pusulası baskısı
Maliye anlaşmalı serbest meslek makbuzu baskısı
Maliye anlaşmalı reçete baskısı
Maliye anlaşmalı müstahsil makbuzu baskısı
Maliye anlaşmalı perakende satış fişi baskısı
Dernek ayni bağış alındı belgesi baskısı
Dernek gider makbuzu baskısı
Maliye anlaşmalı sürekli form fatura baskısı
Maliye anlaşmalı sürekli form sevk irsaliyesi baskısı